Home
Wie ben ik
Persbericht
Remedial Teaching
MatriXcoaching
Tarieven
Privacyverklaring
Contact/Route

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Ingrid de Bruin. Ik werk met veel plezier in mijn eigen praktijk. Het is dankbaar werk, omdat ik merk dat kinderen de leerstof beter begrijpen en het welbevinden van de kinderen omhoog gaat. Daarnaast vind ik het fantastisch dat ik via het onderwijsadvieswerk bij kan dragen aan de preventie van leerproblemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diploma’s:

 • Pabo;
 • Universiteit: orthopedagogiek, specialisatie leerproblemen.
     
Certificaten:
 • Dyslexiebehandelaar;
 • Opleider nascholing rekencursussen (Met Sprongen Vooruit 1-2, 1-2 vervolg, 3-4, 3-4 vervolg, 5-6 en 7-8);
 • Dramadocent basisonderwijs;
 • BHV/reanimatie;
 • Schakeldag protocol ERWD (Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie.
 • Trainer van de cursus 'Snel leren = leuk leren'
 • MatriXcoach

Nascholing:

 • Dyslexie;
 • Leesonderwijs;
 • Verhogen van de leesmotivatie;
 • Verhogen van de woordenschat;
 • Rekenen met kleuters;
 • Rekenen in groep 3/4;
 • Het aanleren van de tafels;
 • Rekenen in de bovenbouw;
 • Dyscalculie;
 • Meer- en hoogbegaafden.
 
Werkervaring:
 • Ik heb les gegeven aan alle groepen van het (speciaal) basisonderwijs.
 • Ik ben werkzaam geweest in het MBO, bij de opleiding onderwijsassistent (vakken rekenen en klassenmanagement; stagebegeleiding; dyslexiebeleid en –onderzoek).
 • Dyslexiebehandelingen aan kinderen via de verzekerde zorg.
 • Dyslexiebehandelingen aan kinderen die niet in aanmerking komen voor vergoeding via de verzekering.
 • Remedial teaching op het gebied van technisch en begrijpend lezen, rekenen, taal en schrijven.
 • Remedial teaching op sociaal-emotioneel gebied.
 • Pre-teaching op het gebied van lezen, rekenen, taal en schrijven.
 • Begeleiding van kinderen met ASS, ADHD, visuele beperking, dyslexie en dyscalculie.
 • Begeleiding van plusklassen op verschillende scholen.
 • Verzorgen van nascholing op het gebied van rekenen aan leerkrachten in het basisonderwijs (www.metsprongenvooruit.nl).
 • Geven van cursussen 'Snel leren is leuk leren'.
 • MatriXcoaching.
 
 

 

 
 

 

 


Lees- en Rekenpraktijk | info@leesenrekenpraktijk.nl | 06-38743727